Vatteninträngning

Larm gällande motorbåt med skadad bälg med vatteninträngning som följd efter grundstötning utanför Kyrkbacken. RS Råå skickar Rescurunner Lillie samt Rescue Ulla Karin till platsen utanför Ven. På plats lämnar Rescuerunner Lillie över haveristen till Kustbevakningsbåt som har kopplat pumpar och drar ut på djupare vatten därefter tar Rescue Ulla Karin över och bogserar in till kaj på Kyrkbacken, Ven.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.