Vatteninträngning, ca. 4° i vattnet.

En trollingbåt med tre personer ombord drabbades av vatteninträngning och tvingades köra upp på ett skär i Lurö skärgård för att undvika att båten sjönk. Vi bistod med länspumpning och lotsning så de för egen maskin kunde köra till Ekenäs hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.