Vatteninträngning efter grundstötning

Haveristen ringde jourskeppare efter att ha gått på grund. De hade lyckats ta sig in till en brygga och förtöja och hålla undan vattnet med sin länspump. Rescue Odd Fellow bemannades och åkte fram för att bogsera. Barnen ombord togs över till Odd Fellow och haveristen kunde pumpa själv under bogseringen

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Grundstötning
Aktivitet:
Bogsering
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
1.6 - 3.3
Vindriktning:
SE
Våghöjd:
0.2 - 0.5 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.