Vatteninträngning, Islandsberg

Larm om båt som tar in vatten vid Islandsberg. Avgår skyndsamt mot platsen med Rescue Sten A Olsson.

Väl framme är det fortsatt inträngning men motorn har precis stoppat. Visar sig att det kommit in via kylvattensystemet och inträngningen upphörde när motorn slocknade. Länsar ur vatten och bogserar in båten till Ellös. 

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.