Vatteninträngning motorbåt

Motorbåt som tar in vatten och är i behov av hjälp. Jourande besättning lämnar kaj med Rescue Svenskakryssarklubben Västkustretsen. Räddningstjänsten är på plats och länsar båten. Vi kopplar upp för bogsering längs sidan samt har länspump redo under bogsering. Båten bogseras till upptagningsramp strax bredvid vår hemmakaj. Båten tas upp för vidare åtgärder och vi återgår till kaj.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.