Vatteninträngning under gång

Gammalt lotsfartyg i trä får vatteninträngning under gång med huvudmaskin. När de stänger av den upphör vatteninträngningen. De kan själva länsa torrt medans vi bogserar tillbaka till hemmahamn

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.