Vatteninträngning väst Skärhamn

Avgång mot en position väster om Skärhamn efter inkommet larm om båt som tar in vatten. Väl framme har Rescue Anncha af Fagerfjäll precis kommit fram och har stabiliserat läget, båten som tar in vatten har stoppat motorn och då har inträngningen upphört. Återgår mot stationen igen, Rescue Anncha af Fagerfjäll bogserar iland båten till Skärhamn. Allt väl.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.