Vattenskoter med problem, Vättern

En medlem får problem med motorn på sin vattenskoter och simmar upp med den på stranden. Vi beger oss med Rescue Ivan Holmberg mot platsen efter att fått samtalet. Under framkörningen återkommer medlem och berättar att de fått bogsering av en annan båt och vi kan därför avbryta insatsen och återgå till hemmahamnen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.