Vattenskoter som slagit runt

En inringare i bil på Ölandsbron hade sett en kapsejsad båt och eventuellt personer i vattnet. Vi avgår med stationens samtliga enheter. Rescue Sonja Margith får direktiv att söka längs Ölandsbron mot Öland tillsammans med lotsbåt 790. Rescue Kersti Hydén blir ombedd att söka av hamnarna vid Kullö och Ängö. Rescuerunner Nils-Oskar ansluter till Rescue Sonja Margith och söker längs bron. Efter en stund anträffar Rescue Kersti Hydén tre personer med en vattenskoter vid Ängö som säger sig ha slagit runt vid den angivna positionen men lyckats att komma på rätt köl igen och kunnat ta sig tillbaka oskadda för egen maskin. När detta blir kännt avblåses ärendet av Sjö- och flygräddningscentralen JRCC.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.