Växelproblem

Besättningen på Rescue Kersti Hydén bogserade en segelbåt till sin upptagningsplats. Segelbåten hade kommit halvvägs för egen maskin då växeln slutade fungera.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.