Visslande ljud

Under pågående månadsmöte på stationen går larmet. En person på land hör ett visslande ljud från vattnet. Vi avgår med Rescue Ulla-Brita och Rescuerunner Lillie och påbörjar ett sök ihop med Lotsen. Söket pågår under ca 40 min utan att någon av enheterna observerar något som kan förklara ljudet som hörts. Vi återgår sedan till stationen redo för nya uppdrag.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.