Båt på grund

Samtal om en grundstött båt som tar in vatten. När vi kommer fram har alla tagit sig iland. Vi noterar att alla har flytväst. Då de befinner sig på en ö tar vi ombord samtliga och transporterar till fastlandet, 4 vuxna och 4 barn. Vi hämtar båten och länsar under bogsering till hamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här