Bränslebrist

Samtal om motorstopp p.g.a. bränslebrist N Häradsskär. Vi ringer tillbaka när vi kommer fram och får då en position ännu längre norr ut. När vi kommer dit hittar vi inte någon båt och tar en ny kontakt. Efter mycket letande får vi en bild skickad på sjökortet och kan då hitta båten sydost om fyren. Vi kopplar och bogserar till Fyrudden där det finns bränsle. Klockan har passerat midnatt då vi går hem.

Ditt namn/era namn skrivs ut här