5m båt kapsejsat väst Rätö

Larm från Sjö- och Flygräddningscentralen (JRCC) 5 personer i vattnet efter att deras 5m båt slag runt. Samtliga upplockade av privatbåt och räddningstjänsten när vi kommer på plats. Samtliga kraftigt nedkylda och avförs tlll sjukhus för vård. Sydost 15m/s, -1 och måttlig sjö.

Ditt namn/era namn skrivs ut här