Båt sjunker efter grundstötning

På väg norrut mot annat uppdrag får vi larm från sjö och flygräddningscentralen (JRCC) med högre prioritet. Grundstött motorbåt med 4 personer ombord som tar in vatten vid Nävelsö söder Västervik. Efter ca 15 min meddelar JRCC att båten sjunkit och besättningen har räddat sig upp på grundet. De står i ca 1 m djupt vatten. En person på Nävelsö har tydligen uppmärksammat situationen och går ut med egen båt och hjälper de nödställda iland. Efter att de nödställda kontrollerats av ambulanspersonal från räddningstjänstens båt, transporterar vi personerna till Västervik. De verkar vara vid gott mod men något skakade.

Ditt namn/era namn skrivs ut här