Fraktfartyg på grund

Larm från JRCC 07.58 angående ett stort, 140 m långt, fraktfartyg som grundstött SO om St Askö utanför Flatvarp.

Vi kommer först till platsen och kan konstatera att fartyget står stadigt på grund men ingen fara för besättningen råder. Kontrollerar runt fartyget efter skador och upptäcker antydan till olja på vattenytan som driver NO med vind/ström. Kustbevakningen ankommer med KBV305 och vi gör mätning av riktning och hastighet på oljeutsläppet.

Därefter följer en dag av transporter av fartygsinspektörer, kustbevakare mm samt assistans till KBV vid utläggning av länsor.

När KBV003 ankommer ca 14.15 beslutar vi i samråd med JRCC och KBV att återgå till stationen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här