Saga Lejon draggar efter maskinhaveri

Larm från JRCC om passagerarfartyget Saga Lejon som draggar norr om Grindö efter ett maskinhaveri. De har 46 passagerare samt 12 besättningsmän ombord. KBV 305 är först på plats och assisterar Saga Lejon för att förhindra grundstötning. De lyckas sedan ankra på nytt och sjöräddningen avbryts. Vi evakuerar 12 passagerare med Rescue Tjustbanken och lämnar av dem i Loftahammar. M/S Loftahammar evakuerar övriga passagerare. Åter station kl 17.15.

Ditt namn/era namn skrivs ut här