Nytt stationshus på gång

RS Loftahammars nya stationshus i Källvik börjar bli klart! Med hjälp av donationer och egna insamlade medel har vi snart en ändamålsenlig lokal, men lite återstår för att vi ska kunna färdigställa invändigt.

Gamla förrådsbyggnaden i Källvik
Den gamla förrådsbyggnaden vid bryggan i Källvik Foto: RS Loftahammar

Den förrådsbyggnad som tidigare fanns på platsen har rivits och gett plats för ett stationshus. Under senhösten 2018 påbörjades bygget och vi hoppas få det färdigställt under sommaren. I det nya stationshuset kommer det finnas plats för att torka räddningsdräkter, förvara känslig utrustning samt en samlingslokal med kök där vi till exempel kan hålla utbildningar eller ta en kopp kaffe efter ett larm. Huset kommer även ha en separat offentlig toalett och tack vare det sponsrar Västerviks kommun anslutning och avgifter för vatten och avlopp. Det tackar vi för!

Vi fortsätter söka donationer för att färdigställa huset invändigt.  

Ditt namn/era namn skrivs ut här