Medlemsservice

Efter larm från medlemscentralen om haverist som driver mot farleden avgår vi skyndsamt med Rescue Bengt Järlebring. Finner haveristen och kopplar upp för bogsering. De önskade att bli dragna till rampen i Centralhamnen för upptagning av båt. Vi drar dem dit och återgår sedan till Lomma hamn efter väl genomförd insats och fyra mycket tacksamma haverister.

Ditt namn/era namn skrivs ut här