Dykare med problem

Under pågående övning blir vi kontaktade av Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) gällande dykare med problem utanför ön på Limhamn. Vi blir de två första enheterna på plats och vår grundgående enhet Rescue Famous går fram till dykarna och följer dem in till trappan där dem rådiga dykarna kan bogsera in den medtagna personen, som kan ta sig upp till anländande ambulans och räddningstjänst. Då det är oklart om personen har dykt själv ligger vi standby tills man bedömer att det inte saknas fler. Vi tackar medverkande enheter för gott samarbete! Återgår sedan till Lomma.

Ditt namn/era namn skrivs ut här