Grundstötning syd Pepparholmen

När vi är på väg ut tillsammans med Rescue Bengt Järlebring på ett medlemsuppdrag så får vi larm från JRCC. Vi kontaktar JRCC och får besked om en grundstötning syd om Pepparholmen. Den danska sjöräddningen har bett JRCC om hjälp. Vi sätter fart med Rescue Famous mot Pepparholmen för att assistera Rescue 1 från Danska Sjöräddningen. När vi anländer till Pepparholmen har Rescue 1 påbörjat bogsering av den grundstötta båten, men ber oss försöka ta ombord 2 personer som tagit sig iland på Pepparholmen. Efter att vi har försökt närma oss Pepparholmen inser vi att det inte går att ta ombord de 2 personerna utan risk för dem och vår båt. Vi bestämmer tillsammans med Rescue 1 att det bästa alternativet är att de 2 personerna blir hämtade med bil. Rescue 1 anordnar en bil som hämtar och vi meddelar personerna på land att de blir hämtade. Vi avslutar uppdraget och fortsätter till norra Saltholm för att vara Rescue Bengt Järlebring behjälplig vid grundstötningen där.

Ditt namn/era namn skrivs ut här