Misstänkt drunkningstillbud söder om Lommahamn

Larm inkommer från Sjö- och Flygräddningscentralen (JRCC) gällande eventuellt saknad person i vattnet söder om Lommahamn. Vi bemannar våra två enheter och går mot aktuell position. KBV 474 ansluter och de sjögående enheterna bildar en sökratta som söker längs stranden söder om Lommahamn. Efter en stund tillkommer information som gör att en olycka kan uteslutas, räddningsledaren avslutar kort därefter räddningstjänsten och vi återgår till hamn för återställning inför nya uppdrag.

Ditt namn/era namn skrivs ut här