Motorhaveri Öresund

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) motorbåt med en person ombord med motorhaveri.

4 M NV Lomma. Vi kommer fram till haveristen samtidigt som Rescue Postkodlotteriet, eftersom haveristen ville till Limhamn tog Rescue Postkodslotteriet hand om bogseringen vi återvände till Lomma.

Ditt namn/era namn skrivs ut här