Person i vattnet

Vi blir uppkallade av sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) och blir ombedda att skyndsamt ta oss till en position strax söder om Ven efter uppgifter om att en paraglider störtat i vattnet. Vi avgår direkt med Rescue Casque tillsammans med Rescue Sten Clas. Under framkörning får vi uppgifter från kustbevakningsflyget 502 om att personen är upptagen i en närliggande fritidsbåt och att HLR pågår. Strax därefter får vi syn på fritidsbåten. Vi går fram och sätter omedelbart över en räddningsman som fortsätter med HLR. Efter en stund ankommer dansk helikopter som vinschar upp patienten för vidare transport till sjukhus.

Ditt namn/era namn skrivs ut här