Motorhaveri vid Eystrasaltbanken

Larm från Sjö- och Räddningscentralen (JRCC) om en båt med motorstopp ute vid Eystrasaltbanken. Vi avgår med Rescue Gustav B Thordén med kurs mot senaste kända position där vi finner båten på platsen. Mycket tackvare de mycket goda väderförhållandena. Vi kopplar och påbörjar den ca 5 timmar långa bogseringen till Hölick. Allt gick väl.

Ditt namn/era namn skrivs ut här