Motorhaveri

Medlem som deltar i fisketävling ringer om motorhaveri. Vi bemannar Rescue Thorsten Brunius och åker mot angiven position. Bogserar sedan till Hällekis.

Ditt namn/era namn skrivs ut här