Kantrad båt

Sökarna larmar 12:55 om en kantrad båt utanför Årnäs. Avgår 13:06 i frisk västlig motvind. Ca 13:30 siktar vi haveristen som ligger och slår mot stenarna vid land strax utanför Årnäs hamn. Via JRCC och räddningstjänsten får vi information att personerna från båten tagit sig i land välbehållna. Vi åtar oss att försöka bärga båten, haveristen är medlem. Vi lyckas få ut båten på djupare vatten, bogserar in den till Årnäs hamn, och återvänder sedan till Mariestad.

Ditt namn/era namn skrivs ut här