Kapsejsad kanot

En av våra frivilliga noterar att det går ut 3 kanoter från östra hamnen i Mariestad i det hårda vädret. När de kommer ut till hamnpiren kantrar en av kanoterna. JRCC kontaktas och larmar ut. När den frivillige springer ut till räddningsbåten möter han en annan av våra frivilliga som följer med ut för att undsätta. När de kommer till platsen har den kapsejsade själv kommit intill land och allt gick bra.

Ditt namn/era namn skrivs ut här