Förebyggande utryckning

Som medlem får du hjälp innan läget blir akut. Det är vårt sätt att tacka dig för att du är med och stöttar oss med ditt medlemskap.

Det här gäller

  • Skarpa larm prioriteras alltid. Hjälpen kan dröja beroende på situationen. 
  • Förebyggande utryckning görs på båtägarens ansvar. Det innebär att Sjöräddningssällskapet friskriver sig från ansvar för skada på assisterad egendom, eventuella följdskador samt personskada som kan uppkomma under uppdraget.
  • Därmed avstår också Sjöräddningssällskapet från den lagstadgade rätten till bärgarlön vid förebyggande utryckning.
  • Ovanstående accepteras av medlemmen genom inbetalning av årets medlemsavgift.
Vem?
Var?
Hur?
Akut läge?
Se mer vad som ingår i medlemskap här