Dragande båt

Larm via Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) angående båt med en vuxen samt litet barn i svårigheter ost om Nämndö. Rescue Värmdö samt KBV451 besvarat anropet och går mot haveristen. Rescue Värmdö ankommer samtidigt med räddningshelikopter. Haveristen har nödankrat i ett grundområde med hård pålandsvind på grund av roderhaveri. Rescue Värmdö sätter ombord en frivillig sjöräddare och kopplar upp för bogsering. KBV451 anlänt strax efter Rescue Värmdö. Assisterar till Bullandö Marina där bekanta möter upp. En sjöräddningsnalle överlämnad till glad litet barn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här