DSC-Larm

Frivilliga besättningen på Rescue Värmdö höll precis på att avsluta en övning/utbildning i bårhantering vid en av Skärgårdsstiftelsens brygga mitt i vårt område, då det plötsligt ljuder ett DSC-larm i vår VHF.

Ett nödlarm som går att aktivera, på vissa VHF-modeller, genom att trycka på avsedd nödknapp. Om VHF är kopplad till nav-systemet ombord/gps skickas även positionen till Sjöräddningscentralen, JRCC.

Vi sätter oss i standby och kontakt upprättas med JRCC för att tillsammans klura ut vad som hänt. Vi börjar gå söderut över Kanholmsfjärden då JRCC har indikationer på att larmet aktiverats i området Sandhamn/Runmarö. Efter en stund lyckas JRCC få klarhet i position och händelse, en fritidsmotorbåt med 4 pers ombord har grundstött SO Runmarö, V om Vidskären. KBV är också på väg.

Vid vår ank har KBV precis dragit loss haveristen, men det råder viss förvirring och det är oroligt ombord. Ett föräldrapar med två barn fanns ombord.

Vi sätter över en kollega på haveristen som hjälper båtägaren med skadekontroll. Det visar sig att skadorna är små och båten är helt sjöduglig. Båtägaren känner sig dock fortsatt orolig och osäker på hur de skall ta sig hem i dessa svårnavigerade vatten.

Kollegan får då vara kvar ombord, hjälpa dem samt försöka skapa en lugn stämmning ombord. Vi visar vägen ut på säkert vatten med Rescue Värmdö och hämtar där tillbaka vår kollega.

Våra hjälpsökande känner sig trygga med att ta sig hem den sista biten över Nämndöfjärden och var väldigt tacksamma för all hjälp!

Vid såna här tillfällen är det extra roligt att vara frivillig sjöräddare!!

Sedemera kom även ett sms:)..

Ditt namn/era namn skrivs ut här