Grundstötning

Larm om båt på grund vid Mörholmen vid vår framkomst så hade de glidit av grundet och ankrat , vi tar dom på bogsering till Grinda.

Ditt namn/era namn skrivs ut här