Grundstötning

Larm om båt på grund nord Möja , dragit loss och undersökt ev. skador men inte hittat något så dom kunde fortsätta för egen maskin

Ditt namn/era namn skrivs ut här