Grundstötning med vatteninträngning

45-fots motorbåt som gått på grynna, med vatteninträngning som följd. SB Stödbock inslagen fortlöpande länsning nödvändig.

Läckage pga inslagen stödbock
Pågående länspumpning

Ditt namn/era namn skrivs ut här