Segelbåt med problem ?

Larm om segelbåt med oklara problem ost Almagrundet , Gått dit och sökt i området tillsammans med lotsbåt , kustbevakningsbåt och räddningshelikoptern utan att hitta någon segelbåt med problem

Ditt namn/era namn skrivs ut här