På patrull i Möjaskärgården

1:a onsdagens patrull

....började lite i motvind, solen sken men vi fick börja med att söka och reparera ett elfel som uppstått på båten. Våra båtar används väldigt mycket och behöver därför ofta underhåll, ingår helt enkelt i verksamheten.
Efter ett par timmar kom så Rescue Värmdö ut på vattnet.
När vi la till i Sandhamn för lunch så låg en av Stockholms polisbåtar förtöjd strax framför oss. Vi hälsade glatt på varandra och då frågade de oss om vi kunde köra en kort utbildning på spineboard för dem. ”Självklart kommer vi efter matintag och hjälper er” svarade vi, ”Ni har tur som .... då en av oss arbetat 25 år inom ambulans sjukvården:)..”
Spineboard är en bår som används när man bla behöver fixera hela kroppen på en skadad person och dessutom göra individen transportabel. Andra användningsområden är tex när vi tar upp en skadad människa ur vattnet.

Efter avslutad snabbutbildning och kaffe bar det ut på vattnet igen, vi började gå norrut mot Harö. Vi hann dock inte långt förrän ett segelfartyg kontaktade oss på VHF. De seglade mellan Eknö och Sandhamns inlopp och såg gärna att vi kom förbi och tittade till en 12-årig flicka som hade väldigt ont i sitt ben.
Efter att förtöjt på hennes SB-sida inleddes så undersökningen. Beslut togs i samråd med Sjö o flygräddningscentralen (JRCC) samt SOS-AB, att vi skulle transportera flickan till Stavsnäs vinterhamn för överlämning till Ambulans.

Innan vi la till i hemmahamn på Djurö, stannade vi till vid Gällnö Handelsbod för en sen välbehövlig em-kaffe i mycket trivsam miljö:).

En utmärkt dag för Möjapatrullen enades vi om!:)

Utbildningen flyter på, sjöpolisen är noggrann Foto: Thomas B
Kollegan ska vara ordentligt fixerad på spineboard, koncentrationen är påtaglig Foto: Thomas B
Glada och tacksamma sjöpoliser med vår besättning Foto: Thomas B
Under vårt uppdrag revades alla segel, många segel är det.. Foto: Thomas B
Insatsen följs med intresse av många elever ombord, då detta är ett skolfartyg. Foto: Thomas B

Ditt namn/era namn skrivs ut här