Bygge av båthus

Donator sökes till hela eller delar av detta projekt!

Rs Mönsterås planerar att bygga ett båthus i Lakhamn Oknö som ett projekt att öka stationens operativa tillgänglighet med målsättning att:

-Att under isfria vintrar kunna sjösätta sjöräddningsbåten inom 15 minuter.

-Att minska underhållsinsatser och förlänga den tekniska livslängden på sjöräddningsenheterna.

-Att anläggningen inger ett tilltalande intryck och förstärker en genuin skärgårdsmiljö.

Båthus från sjön
Båthus från söder

Takbeläggning av lertegel.

Träfasad av okantat virke.

Falu rödfärg.

Vår ambition är att skapa en byggnad i klassisk småländsk båthusstil

Ditt namn/era namn skrivs ut här