Båt med maskinproblem vid Lövö grenar

Telefonsamtal från medlem med maskinproblem vid Lövö grenar. Bogserat till deras hemmahamn, bryggföreningen Oknöviken.

Ditt namn/era namn skrivs ut här