Fritidsfiskare med bränsleproblem

Telefonsamtal från jourskepparen i Kalmar som fått in ett samtal gällande en fritidsfiskare som fått bränslestopp mellan Pataholm och Timmernabben. Efter samtalet hade kontakten med fiskaren brutits på grund av dåligt batteri i telefonen. Avgår med Rescue Häradssparbanken för sök i klubbleden mellan Timmernabben och Pataholm. Fiskaren hittades i god kondition sydost Kalveskär. Bogsering till Saltors brygga. Därefter åter mot Oknö.

Ditt namn/era namn skrivs ut här