Åsknedslag på ö utanför Påskallavik

Oskarshamns Räddningstjänst larmade oss pga blixtnedslag med följande brand på Runnö. Rescue Oknö gick till Påskallavik för upphämtning av sex personal från räddningstjänsten och material för brandbekämpning. Rescue Häradssparban gick mot angiven position för påbörjade av brandbekämpning. På plats kunde ett blixtnedslag bekräftas, men att branden redan var släckt av boende på ön. Ingen vidare åtgärd. Rescue Häradsparbanken plockade ihop utrustningen och återvände till bas liksom Rescue Oknö efter att lämnat av personal i Påskallaviks hamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här