Standby för eventuellt sökande av person i vatten

Larm via SOS och vid kvittering blir vi ombedda att åka på larm om eventuellt person i vatten. Ny information inkommer och vi sätts i standby och efter samtal med Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) återgår vi igen till normalt beredskapsläge.

Ditt namn/era namn skrivs ut här