Drivande roddbåt i Långtarmen

Larm inkom från en person på land gällande en vinröd roddbåt som låg och drev i Långtarmen utanför Stenhamra.

Fredagen den 18:e Maj, klockan 19:03 inkommer ett larm om en vinröd roddbåt som setts driva i Långtarmen av en person på land. Rescue Ekerö bemannas av frivilliga sjöräddare och beger sig mot platsen där roddbåten senast sågs. 

Framme på platsen tar man kontakt med inringaren för att få en tydligare uppfattning om vart roddbåten tagit vägen. Man hittar roddbåten utanför Skytteholms vattenverk. Besättningen undersökte båten men inga tecken på att någon skulle befunnit sig ombord kunde hittas. Sjö- och flygräddningscentralen tar beslutet att avsluta eftersöket. 

Roddbåten dras upp på land i närheten för att inte kunna driva iväg igen.

Rescue Ekerö med frivillig besättning beger sig hem mot stationen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här