Nödraket Fiskarfjärden

Nödraket siktat på Fiskarfjärden från Gälstaö mot Kungshatt.

Rescue Ekerö sökte av Fiskarfjärden med omnejd samt norr och öster om kungshatt. Medans Sjöbris sökte av farleden mot Sthlm.

Inget hittades och uppdraget avbryts och vi går hem.

Ditt namn/era namn skrivs ut här