Sjukvårdstransport Prio 1, Ringsö

19:46 - Sökarna tutar. Larm om sjukvårdstransport Prio 1, Ringsö. Svävare Rescue Mats Kleberg från RS Munsö samt svävare Rescue Snow Leopard från Sjöräddningssällskapet RS Strängnäs larmas.

Vi avgår efter knappt 15min. När vi senare går ut på Björkfjärden visas resultatet av en dag med 12m/s samt 5plusgrader - helt öppet och (för en svävare) hög sjö. Dåliga säkerhetsförhållanden gör att vi måste avbryta. Väntande ambulans på Selaön bekräftar att sjön är öppen och vi gör bedömningen att skicka Rescue 11-07. Efter ett tag kommer svävare Rescue Snow Leopard ut från Kolsundet och möter även de kraftiga vågor och vind och avbryter. Rescue 11-07 är dock på väg. Då det är långa sträckor på Ringsö följer även räddningstjänsten med från Mariefred. Rescue 11-07, ambulans och räddningstjänst transporterar patient till väntande ambulans på Selaön

Ditt namn/era namn skrivs ut här