Bogsering

Vi bogserade en fiskare med bränslestopp från Kärvik till Hudfinge båtsällskap.

Ditt namn/era namn skrivs ut här