Bränslestopp

Haverist ligger ca 1 sjömil från hemmahamn, så vi bestämmer oss att bogsera hem dem istället för att pröva tanka.

Ditt namn/era namn skrivs ut här