Motorhaveri

Båt med överhettad motor. Vi bogserar haveristen till Rastaholm.

Ditt namn/era namn skrivs ut här