Brand i båt

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) om brand i stålbåt/mototseglare utanför Blackebergs slott. Vi befinner oss vid vår räddningsbåt Rescue Postkodlotteriet efter att ha övat hela kvällen och avgår omedelbart. Framme vid båten tar vi upp personal från räddningstjänsten på vår båt och går ut till haveristen för brandbekämpning. Inga personer kan ses vid eller på båten. Vi utnyttjar både vår fasta brandpump och vår bärbara. Rescue Pustelli ankommer och börjar även de bekämpa branden. Efter att branden kämpats ner drar och puttar vi in den till strandkanten där vattenbejutningen kan fortsätta. Kbv 410 ankommer och börjar förbereda för att lägga ut länsor.

Ditt namn/era namn skrivs ut här