Prio 1 - Rökutveckling på Kanan.

Befarad brand på Kanan, utanför Ekerö sommarstad. Larmet inkom 18:35. Avgång 10 minuter senare. Var framme efter ytterligare 10min, strax före brandbåten. Rescue Ekerö tog vänstervarv och brandbåten Ekerö höger för att snabbt söka av ön efter eventuell brand. Källan till röken hittades, det var ett par som eldade i en tunna. Allt var som det skulle, paret hade full koll sin tunna. Vi lämnade platsen och var åter station 19:15

Ditt namn/era namn skrivs ut här