Vattenskoterolycka

När vi precis kopplat en haverist och påbörjat bogsering blir vi uppmärksammade av förbiåkande båtar att det skett en vattenskoterolycka 400 meter bort och tre personer är i vattnet.Vattenskotern håller på att sjunka. Vi larmar Sjö- och Flygräddningscentralen via VHF kanal 16 och går omedelbart mot platsen med vår haverist hängandes på släp. Väl framme plockade vi upp tre personer ur vattnet. Vattenskotern låg djupt i vattnet och endast fören var synlig. Kustbevakningen kommer och tar över personerna vi plockat upp till sin båt och tar hand om bärgningen av vattenskotern. Vi fortsätter vår pågående bogsering .

Ditt namn/era namn skrivs ut här